NASLOVNICA
O NAMA
USLUGE

REFERENCE

KONTAKT
     
 
 
USLUGE

PROJEKTIRANJE
Izrada elaborata za lokacijske dozvole
Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i tender dokumentacije
Izrada izvedbenih elaborata za izgradnju stambeno proizvodnog naselja na zemljištu u vlasništvu tvrtke
Izrada izvedbenih elaborata za izgradnju stambeno poslovnih zgrada za daljnju prodaju

NISKOGRADNJA
Gradenje, rekonstrukcija i uredenje objekata, komunalne infrastrukture, stambeno poslovnih objekata i objekata društvene namjene

NADZOR
Nadzor i investicijski inženjering na radilištima svih vrsta adaptacija izgradnji stambenih i poslovnih gradevina

ODRŽAVANJE
Održavanje, rekonstrukcija i remont energetskih, strojarskih i drugih funkcionalno-tehnickih blokova i sustava
Održavanje i izgradnja komunalnih objekata i urbane opreme
Inženjersko tehnicka primjena tehnologije potopljenih motora, crpke, miješalice, turbine
primjena kemijskih sredstava za cišcenje i zaštitu svih materijala u svim uvjetima
Interventne ekipe specijalnih mogucnosti 

         

 

webmaster